• ที่อยู่ 405/49 ถ.มหิดล, ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  • 053-244308, 086-4300595

ป้ายโฆษณาให้เช่า

ป้ายBillboard ลานกิจกรรม ข่วงประตูท่าแพ

ขนาด : 5x9 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ DETAILS

ป้ายBillboard ถนน เชียงใหม่-สันกำแพง แยกหนองประทีป ป้ายเล็ก

ขนาด : 10 x 20 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ DETAILS


ป้ายBillboard ถนน เชียงใหม่-สันกำแพง แยกหนองประทีป ป้ายใหญ่

ขนาด : 14x32 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ DETAILS

ป้าย Billboard ทางเข้า 2 Central Festival ขาเข้าเมือง

ขนาด : 10x20 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ DETAILS


ป้ายBillboard ทางเข้า 2 Central Festival ขาออกเมือง

ขนาด : 10x20 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ DETAILS

ป้ายBillboard ถนนมหิดล ตรงข้ามปั้มน้ำมันเอสโซ่

ขนาด : 7.2x12.4 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัด DETAILS


ป้ายBillboard ถนนมหิดล สะพานข้ามทางรถไฟ 2 ขาออก

ขนาด : 7.8x12 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ DETAILS

ป้ายBillboard ถนนมหิดล สะพานข้ามทางรถไฟ 2 ขาเข้า

ขนาด : 7.8x12 เมตร ตารางเมตร
ราคา : 0 บาท/ปี

 จังหวัดเชียงใหม่ DETAILS


Scroll to Top