• ที่อยู่ 405/49 ถ.มหิดล, ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  • 053-244308, 086-4300595

Sticker Signage คือ ?

ป้ายสติ๊กเกอร์ (Sticker Signage)

ป้ายสติ๊กเกอร์ (Sticker Signage) เป็นป้ายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถนำไปใช้ไปหลายรูปแบบ และมีความสวยงาม โดยเฉพาะ บรรดาร้านค้าต่างๆ จะทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจกเพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน หรือพิมพ์สติ๊กเกอร์ซีทรูติดตั้งบริเวณหน้าร้าน รวมทั้งงานตกแต่งด้านหน้าบริษัทเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น ทำให้สามารถเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย ส่วนรูปแบบการนำไปใช้งานก็มีมากมาย อาทิเช่น ทำเป็นเมนูภายในร้าน โปสเตอร์ตกแต่งภายในอาคาร และงานสื่อโฆษณาต่างๆ หรือแม้กระทั่งงานสติ๊กเกอร์ติดรถส่งสินค้าของบริษัท (wrap car) เพื่อส่งเสริมการตลาดให้ลูกค้าทั่วไปได้รู้จักแบรนด์สินค้าซึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งนิยมนำไปใช้ในองค์กรตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ทำป้ายนโยบาย ป้ายจราจร ป้ายเซฟตี้ ป้ายสำนักงาน เป็นต้น

Scroll to Top